زندگی چیست؟

درخت پربار سر به زیر افکند

میوه ها نتیجه

عشقی نا مشروع بود

.

.

.

.

سکوت فریاد زد

سکوت کردم

حرفهایمان در هم پیچید

.

.

.

.

آزادی

تا وقتی معنا داشت

که قفس را نشکسته بودیم!

.

.

.

.

برق چشمهایت خشکم کرد

تو را نمی گویم

پریز را می گویم!!!!!

.

.

.

.

نمازم را

با سجاده شیطان خواندم

پشیمان شده بود... .

.

.

.

قلم گریست

کاغذ آبستن شد

کودکشان را ذهنهایتان پروراند!

.

.

.

.

وقتی دستان سنگین خداوند

بر شانه هایم نشست

احساس سبکی کردم

.

.

.

.

جدول زندگیم را با عشق پر کردم

جواب تنهایی و هجران درآمد!!!

سلام می خوام دوباره بنویسم تا اونجا که بتونم فعلا یه دونه برای داغ شدنم !!!!

از وقتی نفس هایم

به شماره افتاده

شماره تازه نفس شده!

برای رسیدن به تو

قدم هایم را محکم بر می دارم

اما چه فایده

خیابان تازه آسفالت شده!!

/ 1 نظر / 13 بازدید